Brandstoffenleverancier vinden: olieleverancier

Oliehandel

Een van de belangrijkste producten die op de wereldmarkt verhandeld wordt is aardolie. Aardolie is niet alleen een simpele toevoeging voor producten, maar is tegelijkertijd ook de motor voor menig economie. De olieprijs die de oliehandel hanteert is vaak een belangrijke graadmeter voor hoe goed de wereldeconomie draait. Wanneer de economie goed draait, is er ook direct meer vraag naar olie en zal de prijs van olie ook flink stijgen. Als de economie niet zo goed draait, daalt ook de vraag naar olie en daalt vaak ook de prijs van olie. Aardolie wordt gebruikt in vrijwel elke bedrijfstak waar ook ter wereld. Of het nu is voor het produceren van kunststof artikelen tot smeerolie voor automotoren.


Wat is aardolie? 

Aardolie is een natuurlijk product en een fossiele brandstof. De oorspronkelijke vorming van aardolie vindt plaats diep in de zeeën en oceanen. Doordat plankton of organismen afsterven en naar de zeebodem zinken. De zeebodem is nagenoeg altijd zuurstofarm, waardoor het plankton niet volledig kan verteren. Daarna wordt er in de loop van honderden of zelfs duizenden jaren deze plankton bedekt door een dikke laag zand en klei. Door allerlei invloeden zoals, bewegingen van de aarde, de temperatuur en de dikte van de laag zand en klei zorgt ervoor dat er een chemisch proces plaatsvind, waardoor er aardolie ontstaat. Uiteindelijk is het de temperatuur die bepaald of er aardolie ontstaat. Als de temperatuur namelijk erg hoog wordt, kan de materie ook omgezet worden in aardgas.


Oliewinning

In sommige gebieden, vooral in het Midden-Oosten, maar ook in Amerika en in de Noordzee wordt op grote schaal olie gewonnen uit de zee. Oliewinning is een moeilijk proces. Het begint met het boren op grote diepte in reservoirs. Het belangrijkste is dat dit onder een grote druk gebeurd. Er zijn diverse manieren op de olie omhoog te pompen. Dit kan gebeuren door waterstuwing, gasstuwing of door middel van de zwaartekracht. Ook is het mogelijk om op een hele ander manier door middel van bijvoorbeeld jaknikkers olie te winnen. 


Oliehandel

De oliehandel vormt een zeer belangrijke factor in het proces tussen de winning van aardolie en de raffinage van aardolie. Het is vooral de vraag aan de oliehandel naar de hoeveelheid olie, wat de prijs bepaald van aardolie. Er zijn enkele grote oliehandelaren op de oliemarkt, waaronder enkele van Nederlandse afkomt, zoals de Vitol Group en Mercuria Energy Group. De ruwe aardolie wordt vaak vervoerd met enorme grote olietankers naar de plek, waar de olie geraffineerd wordt en doorgaat naar de verschillende bedrijven die naar olie vragen. Hoewel de verwachting is dat door de groei van de duurzame energiemarkt, de vraag naar olie zal afnemen, zal aardolie voorlopig nog één van de belangrijkste producten blijven.

 

Ben je op zoek naar een betrouwbare olieleverancier in Den Haag e.o., kijk dan op de site van Ballering.


Delen